Zamiast Kwiatka-Pomoc Charytatywna

Bardzo miłym zwyczajem podziękowania nauczycielom za trud włożony w nauczanie jest podarowanie kwiatka.
Chcemy tę tradycję zmienić. Inspiracją były inne szkoły, które wpadły już wcześniej na ten pomysł.
Zamiast przyjmować i dawać kwiaty zorganizujmy akcję charytatywną. Pokażmy młodym osobom, że można solidarnie pomagać innym! Nasze zaangażowanie pomoże mieszkańcom Domu Samotnej Matki w Zielonce. Jest to wspólny pomysł SKC, Rady Rodziców i Nauczycieli.

Dom Samotnej Matki prowadzony jest przez Caritas od 1997 roku. Jest to placówka całodobowa, będąca miejscem schronienia dla kobiet oczekujących narodzin dziecka, które spotkały się z brakiem akceptacji przez rodzinę i najbliższe środowisko. Celem przewodnim jest pomoc jak największej liczbie kobiet, umożliwienie narodzin dzieciom zagrożonym aborcją lub porzuceniem oraz zmiana postawy matki odrzucającej dziecko. Z tego rodzaju pomocy korzystają także kobiety z małymi dziećmi, często ofiary przemocy. Ośrodek zapewnia również bezpieczeństwo w przypadkach, gdy istnieje realne zagrożenie ze strony rodziny.

W dniu zakończenia roku szkolnego będą wystawione puszki i do nich zamiast kwiatka prosimy o wrzucanie dowolnych kwot.
Razem możemy dużo!

Szkolne Koło Caritas, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa