Regulamin V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych

konkursy/olimpiady, Szkoła gimnazjalna, Szkoła podstawowa

Przedmiot i tematyka Konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej na temat Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej), charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania, wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka, komiks, znaczek, film) może być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących ideałów i postaw Żołnierzy Niezłomnych. 3.3.

Ograniczeniem wizji artystycznych jest bezpośrednie skojarzenie z tematyką postaw i aktywności Żołnierzy Niezłomnych oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Termin nadsyłania prac: 16 kwietnia 2018 roku

Uczestnicy i kategorie: Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 - I-III Uczniowie szkół podstawowych kl. IV -VII Uczniowie szkół gimnazjalnych kl. II - III Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

regulamin w załączniku