III A LO | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

III A LO

Plan lekcji (III A LO)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.55 - 8.40
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Język angielski (fakultet)
mgr Barbara Reda
WOS (fakultet)
mgr Magdalena Jurzyk
Język angielski (fakultet)
mgr Barbara Reda
2.
8.55 - 9.40
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Język angielski (fakultet)
mgr Barbara Reda
WOS (fakultet)
mgr Magdalena Jurzyk
Język angielski
mgr Barbara Reda
3.
9.50 - 10.35
Język polski
mgr Małgorzata Szczęsna
Godzina wychowawcza
mgr Magdalena Jurzyk
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
Matematyka
mgr Renata Trześkowska
Język angielski
mgr Barbara Reda
Język angielski
mgr Barbara Reda
Język niemiecki
mgr Ewa Tkaczyk-Ośko
4.
10.45 - 11.30
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
Matematyka
mgr Renata Trześkowska
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
WOS (fakultet)
mgr Magdalena Jurzyk
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
Matematyka
mgr Renata Trześkowska
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Historia (fakultet)
mgr Karolina Kaczyńska
Historia (fakultet)
mgr Karolina Kaczyńska
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
5.
11.50 - 12.35
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
Matematyka
mgr Renata Trześkowska
Język polski
mgr Małgorzata Szczęsna
Język angielski
mgr Barbara Reda
Język niemiecki
mgr Ewa Tkaczyk-Ośko
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Historia (fakultet)
mgr Karolina Kaczyńska
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Język angielski
mgr Barbara Reda
6.
12.55 - 13.40
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Historia (fakultet)
mgr Karolina Kaczyńska
Religia
ks. mgr Grzegorz Borysiak
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Język angielski
mgr Barbara Reda
Religia
ks. mgr Grzegorz Borysiak
Przyroda
mgr Teresa Baranowska
7.
13.45 - 14.30
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Historia (fakultet)
mgr Karolina Kaczyńska
Przyroda
mgr Teresa Baranowska
Język polski
mgr Małgorzata Szczęsna
Historia i społeczeństwo
mgr Beata Wąsowska
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
8.
14.35 - 15.20
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język polski
mgr Małgorzata Szczęsna
Historia i społeczeństwo
mgr Beata Wąsowska
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
9.
15.25 - 16.10
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Wychowanie fiz. (taniec)
mgr Ewelina Kaska-Łobodowska
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
10.
16.15 - 17.00
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak